Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
"Žemçug" halady
370.00 TMT

Aýal – gyzlar lukmançylyk geýimi “Žemçug” iňlis ýakaly we uzyn ýeňli amatly model. Orta dykyzly ýeňil matadan tikilen geýim gowy dem alýar we uzak iş gününiň dowamynda geýmek üçin amatly. Amatlylyk üçin gapdal goýma jübüleri birneme burçda tikilýär. Önümiň gowy hilini görkezmek üçin döş goýma jübüsi “Candas” logo bilen bezeldi.

Geýim düwmeler bilen berkidilýär, ol hem bezeg elementi hökmünde ulanylýar. Düwmeler poslamaýan polatdan ýasalýar, şonuň üçin ýygy-ýygydan suwa ezip goýlandan soň we ýuwlandan soň hem daşky görnüşini üýtgetmeýär. Berk mata we ýokary hilli bezeglere görä “Žemçug” lukmançylyk geýimi size uzak wagtlap hyzmat eder.