Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
Hirurgiki bandana
Hirurgiki bandana
Hirurgiki bandana
90.00 TMT

Hirurgiki bandana kelläniň görnüşini gaýtalaýar, ony bagjyklar we arka tarapdaky rezin bilen berkilmek

amatly. Maskanyň dakmak üçin bandananyň gapdalynda düwmeler bar.


Solmaýar we ýuwmak aňsat däl. Ýeňil we dem alýan mata çalyşygyň dowamynda ýa-da uzak işiň gidişinde özüni duýmaga rahat kömek edýär.

 

Reňk