Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Standart" halady
"Standart" halady
"Standart" halady
370.00 TMT

Erkekleriň lukmançylyk geýimi “Standart” köp ýyl bäri iň meşhur model bolup durýar. Lukmanlar tikin hiline ýokary baha berýärler we ony şeýle eşikleriň arasynda standart hasaplaýarlar. Egin-eşigiň uzyn ýeňleri we ajaýyp dik ýakasy bar.

Çep tarapda modeliň  jübüt jübüsi gapdalynda iki sygymly jübüsi bar. Eýesiniň amatlylygy üçin gapdal jübüleriň boýny birneme burçda tikilýär. Arka tarapdan model tikilen guşak bilen enjamlaşdyrylan.

Geýim eşigi öňündäki düwmeler bilen berkidilýär. Olar poslamaýan polatdan ýasalýar, şonuň üçin ýuwlandan soň daşky görnüşi zaýalanmaýar. Matanyň berkligi sebäpli “Standart” lukmançylyk eşigi size uzak wagtlap hyzmat eder.