Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
"Egoist" halady
510.00 TMT

Erkekleriň lukamnçylyk geýimi " Egoist" - uzyn ýeňli geýim. Reňkli bezeg bilen bezelen manžetly ýeňler. Ýakasy standart däl dik ýaka.

Egin - eşigiň amatly gapdal we ýokarky döş goýma jübüleri bar. Geýim öň tarapynda düwmeleri bilen berkidilýär. Düwmeleri çalt açmak we berkitmek çalt we aňsat. Gerek bolsa geýimi çykarmak we ýuwmak aňsat.

Geýim düzüminde pagta bar matadan tikilen, içini görkezmeýär, çalt guraýar we ütüklemek aňsat. Bu model rahatlygy we wagtyna baha berýän erkekler üçin amatlydyr.