Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
"Lekar" bluzony
410.00 TMT

“Lekar” köýnegi reglan ¾ ýeňli owadan erkek lukmançylyk formasy. Köýnegiň gapdallarynda we döşünde amatly jübüler bar. Has amatly bolmagy üçin gapdal jübüleriň agzy bir burçda tikilýär we döş jübüsiniň agzy ýarym aý görnüşinde.

Erkek köýnegi “Lekar” ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan düwmeler bilen berkidilýär. Düwmeler oksidlenmeýär we ýörite erginler bilen ýygy – ýygydan suwa ezip goýlandan ýa-da dezinfeksiýa edilenden soň daşky görnüşini üýtgetmeýär. Köýnegi tikmek üçin mata ähli taraplary we lukmançylyk esaslaryny göz öňünde tutup saýlandy.

Mata ýeňil we çydamly, kän ideg talap etmeýär, bu erkekler üçin gaty amatly.