Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
"TM" aýal halady
320.00 TMT

Ak lukmançylyk geýimi "TM" yssy howa üçin ajaýyp. Modeliň gysga ýeňleri bar. Ýakasy ýok, deregine bezegli oýumy bar. Zenan lukmançylyk geýiminiň her gapdalynda amatly goyma jübüleri bar. Çep tarapda döş jübüsi tikilen.

Geýim eşigi öň tarapynda giň ak düwmeler bilen berkidilýär we düwmeleriň deşikleriniň ýyrtylmazlygy üçin goşmaça tikin bilen ýöredilýär. Geýim ortaça dykyzlykdaky ýeňil pagta matadan tikilýär, howany ajaýyp geçirýär we geýmäne çydamly.