Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
"Roza" halady
490.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk geýimi "Roza" ¾ şekilli manžetly ýeňleri bar. Model esasan ak reňkde we dürli reňkli bezegi tikilýär. Egin-eşigiň iňlis ýakasy bar. Döş we gapdal goýma jübüleri sygymly we amatly. Olar reňkli gyralar bilen bezelipdir. Lukmançylyk geýimi özi asyl berk "Candaş" matadan tikilip, arassa berk tikinli. Model amatly we çydamlydyr. Geýim çydamly plastmassadan ýasalan ak düwmeler bilen ýapylýar.

Matanyň özi aňsatlyk bilen ýuwulýar we ütüklenýär, şonuň üçin oňa ideg etmek amatly, uzak wagtlap arassa görnüşini saklaýar.