Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
“Liana” halady
400.00 TMT

Lukmançylyk aýal-gyzlaryň geýim eşigi "Liana" - häzirki zaman kombinasiýasy bilen nusgawy stilde tikilen model. ¾ ýeňli ýakasyz model. Nusgawy iňlis ýakasy owadan şekilli oýma bilen çalşyryldy. Egniň çyzygy reňkli timar matadan tikilen bezegler bilen nygtalýar.

Gapdallarynda reňkli bezeg bilen bezelen amatly kesik jübüleri bar. Reňkli goşmalaryň kömegi bilen "Liana" geýimi reňkli eşik bilen sazlaşdyrmak aňsat. Şeýle lukmançylyk geýimi owadan we amatly, matasy ýeňil, içiňi görkezmeýär we howa geçirýär. Mata ýygy-ýygydan ýuwlandan soň aklygyny ýitirmeýär we ütüklenenden soň görnüşini ajaýyp saklaýar.