Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi"  halady
"Ledi" halady
560.00 TMT

Lukmançylyk geýimi “Ledi” ¾ ýeňli uzyn model. Ýakanyň deregine öň tarapynda asimmetrik görnüşe öwrülýän kesiş bar.

Geýim eşigi ýokary hilli matadan tikilen we “Candaş” plastik düwmeleri bilen berkidilýär. Düwmeleriň deşikleri ýyrtylmazlygy üçin goşmaça tikin bilen ýöredilýär. Modelde döş jübüsi we amatly goýma jübüleri bar. Bildäki çyzyk gyýy bilen görkezilen.

Geýim ýeňil we içini görkezmeýän matadan tikilien. Şonuň üçin günüň dowamynda geýmek amatly we rahat.