Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
“Gloriýa” halady
360.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk geýimi « Gloriýa» - ¾ ýeňli  « Сandas» markasynyň ýokary hilli pagta matasyndan tikildi. Bu modelde bil derejesinde amatly gapdal jübüleri we kemer  bilen düwmeli döş jübüleri bar. Ýakasy iňlis dizaýnyna laýyklykda  tikildi. Egin-eşik aýratyn ideg talap etmeýär, mata aňsatlyk bilen tegmillerden ýuwulýar we aklygy saklaýar. Geýim öň tarapynda giň ak düwmeler bilen berkidilýär we düwmeleriň deşikleriniň ýyrtylmazlygy üçin goşmaça tikin bilen ýöredilýär.