Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
"Lotos" bluzasy
350.00 TMT

Reňkli goşundyly ak lukmançylyk geýimi "Lotos" owadan we amatly modeldir. ¾ ýeňli gysgaldylan model. Ýaka bezeg oýumy bilen çalşyryldy. Gapdal we ýokarky jübüler üçbürç reňkli bezeg bilen bezelipdir.

Näzik reňkde goşundylary, we arka tarapdaky bezeg, aýal-gyzlaryň zenanlygyny nygtaýar. Geýim eşigi öň tarapynda giň ak düwmeler bilen berkidilýär. Ýyrtylmazlygy üçin goşmaça düwme tikişi bilen ýöredilýär. 

Hil we rahatlyk geýim eşiginiň her jikme-jiginde berjaý edildi. Mata ýeňil we berk, ideg etmek üçin köp güýç talap etmeýär.