Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
"Kora" bluzasy
370.00 TMT

“Kora” köýnegi, öňi asimmetrik gyraly we gysga ýeňli lukmançylyk zenan köýnegi. Dik ýaka rahatlyk bilen bezeg oýumyna geçýär. Gapdallarynda amatly kesilen jübüleri bar. Köýnegiň eýesiniň amatlylygy üçin gapdal jübüleri birneme burçda tikilýär. Egin-eşik ýokary hilli plastik düwmeler bilen öň tarapynda berkidilýär. Öň tarapynda asimmetrik ýagdaýda gyrasyna geçýän ýaka we gapdal jübüleri owadan reňkli bezegleri bilen bezelýär.

Şeýle bezegli bu dizaýn eýesiniň zenanlygyny we keşbini nygtaýar. Model reňkli balak ýa-da geýim bilen gowy gidýär. Köýnek “Kora“ owadan we amatly model. Matasy gaty ýeňil we içiňi görkezmeýär. Köýnek aýratyn ideg talap etmeýär, ýöne ýuwmaly we ütük etmeli.