Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
"Melek" bluzasy
350.00 TMT

“Melek” bluzasy - ¾ ýeňli bluza, ýakasyz, bil liniýasy guşak bilen bellenen, siziň amatlylygyňyz üçin gapdalda aşak tarapa uly bolmadyk kesikleri bar, jübüleri ýok. Bluza arka tarapdan ilik bilen ildirilýär.

Ölçegler
42
Reňk
Bezeg