Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
"Lebed" bluzasy
430.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk köýnegi "Lebed" - ¾ ýeňli gysgaldylan model. Egin-eşikde ýakasy ýok, onuň ýerine kiçi bezegli boýun oýumy alynýar. Model nusgawyň utgaşmasy bilen häzirki zaman stilinde tikilýär.

Köýnekde amatly gapdal goýma jübüleri bar. Çep jübi düwmeli kemerjik bilen bezeldi. Köýnek ýokary hilli metal düwmeleri bilen öň tarapynda berkidilýär.

Olary açmak we berkitmek aňsat. Gerek bolsa geýimi çykarmak we ýuwmak aňsat. Matanyň düzüminde pagta bar, içiňi görkezmeýär, çalt guraýar we ütüklemek aňsat. Aýallaryň lukmançylyk köýnegi "Lebed" - özüne ynamly we ajaýyp lukmanlar üçin geýimdir.